Radar Hotel

ცენტრალურ მდებარეობით და საგამოფენო ცენტრთან ახლოს, ის უზრუნველყოფს კომფორტულ საცხოვრებელს თავისი თანამედროვე ოთახებით და გთავაზობთ ფართო სპექტრს შეხვედრებისა და ღონისძიებებისთვის.

Güvenli Turizm Sertifikası

2021 Güvenli Turizm Sertifikası